Μπαρ ξενοδοχείου – Greece

Μπαρ ξενοδοχείου – Greece
(2017)

———————————————————————————————-
dubbelclick on photo to enlarge it
(darktoned and black &white photography)
——————————————————————————
Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-4 Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-6
Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-5 Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-1
Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-13 Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-19
Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-11 Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-14
Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-20
Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-17
Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-15 Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-21
Μπαρ ξενοδοχείου - Greece-26
————————————————————————————————————————