Tag Archives: #abandonedpetrolstation

Forlatt Bensinstasjon – Norway

Forlatt Bensinstasjon – Norway
(2013)

—————————————————————————
click on the photo to enlarge it
—————————————————–
Abandoned petrolstation - Norway-10 Abandoned petrolstation - Norway-13
Abandoned petrolstation - Norway-12 Abandoned petrolstation - Norway-17
Abandoned petrolstation - Norway-14 Abandoned petrolstation - Norway-16
Abandoned petrolstation - Norway-3 Abandoned petrolstation - Norway-4
Abandoned petrolstation - Norway-8 Abandoned petrolstation - Norway-2
Abandoned petrolstation - Norway-9
—————————————————————————————————————

Abandoned Petrolstation – Belgium ( 2014 )

Abandoned Petrolstation – Belgium ( 2014 )

Click on photo to enlarge
———————————————————————

Verlaten Tankstation - Belgium 2014-5Verlaten Tankstation - Belgium 2014-4Verlaten Tankstation - Belgium 2014-1Verlaten Tankstation - Belgium 2014-2——————————————————————————-